Giải câu 3 bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn sgk vật lí 10 trang 191

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 191 - sgk vật lí 10

Từ định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn, hãy suy ra công thức của lực đàn hồi trong vật rắn.

Bài làm:

Độ lớn của lực đàn hồi Fdh trong vật rắn tỉ lệ thuận với độ biến dạng của vật rắn.

Fdh = k │∆l│ = E│∆l│, với k = E

Trong đó: E: là suất đàn hồi đặc trưng cho tính đàn hồi của chất rắn (Pa),

k: là độ cứng của vật rắn phụ thuộc vào chất liệu và kích thước của vật đó (N/m).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021