Giải câu 7 bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học sgk vật lí 10 trang 180

  • 1 Đánh giá

Câu 7: trang 179 - sgk vật lí 10

Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100J. Khi nở ra thực hiện công 70J đẩy pit-tông lên. Tính độ biến thiên nội năng của khí.

Bài làm:

Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100J thì hệ nhận được nhiệt lượng ⇒ Q > 0 ⇒ Q = 100J

Khi nở ra thực hiện công ⇒ A < 0 ⇒ A = -70J.

Độ biến thiên nội năng của khí: ∆U = Q + A = 100 - 70 = 30J

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021