Momen lực có tác dụng như thế nào đối với một vật quay quanh một trục cố định?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 114 sgk vật lí 10

Momen lực có tác dụng như thế nào đối với một vật quay quanh một trục cố định?

Bài làm:

Momen lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021