Giải câu 4 Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác- lơ sgk vật lí 10 trang 162

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 162 - sgk vật lí 10

Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào không phù hợp với định luật Sác - lơ?

A. p T

B. p t

C. = hằng số

D. = $\frac{p_{2}}{T_{2}}$

Bài làm:

Chọn B vì theo quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021