Momen của ngẫu lực này là

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 118 sgk vật lí 10

Một ngẫu lực gồm hai lực và $\overrightarrow{F_{2}}$ có $F_{1} = F_{2} = F$ và cánh tay đòn d. Momen của ngẫu lực này là

A. ().d

B. 2Fd

C. F.d

D. Chưa biết được vì còn phụ thuộc vào vị trí của trục quay

Bài làm:

Chọn đáp án C.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021