Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 15 sgk vật lí 10

Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.

Bài làm:

Quãng đường đi được: s = vtb.t = v.t (m).

Phương trình chuyển động của vật là: x = x0 + S = x0 + v.t (m)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021