Viết công thức tính cơ năng chuyển động trong trọng trường

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 144 sgk vật lí 10

Viết công thức tính cơ năng chuyển động trong trọng trường.

Bài làm:

Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường: W = .m.v2 + m.g.z.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021