Chuyển động thẳng đều là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 15 sgk vật lí 10

Chuyển động thẳng đều là gì?

Bài làm:

Chuyển động thẳng đều: là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021