Khi có tác dụng của cả trọng lực và lực đàn hồi thì cơ năng của vật được tính như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 144 sgk vật lí 10

Khi có tác dụng của cả trọng lực và lực đàn hồi thì cơ năng của vật được tính như thế nào?

Bài làm:

Khi có tác dụng của cả trọng lực và lực đàn hồi thì cơ năng của vật được tính như sau:

W = .m.v2 + m.g.z + .k.( $\Delta l$)2

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021