Nêu những đặc điểm của cặp “lực và phản lực” trong tương tác giữa hai vật.

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 64 sgk vật lí 10

Nêu những đặc điểm của cặp “lực và phản lực” trong tương tác giữa hai vật.

Bài làm:

Một trong hai lực tương tác giữa hai vật gọi là lực tác dụng, lực còn lại gọi là phản lực.

Đặc điểm của lực và phản lực:

Luôn luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời.

Có cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiều và đặt vào hai vật (lực trực đối).

Lực và phản lực không cân bằng nhau vì chúng đặt vào hai vật khác nhau.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021