Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 106 SGK vật lí 10

Một người gánh một thùng gạo nặng 300 N và một thùng ngô nặng 200 N. Đòn gánh dài 1 m. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh.

Bài làm:

Lực tác dụng lên vai người gánh chính là tổng hợp lực của trọng lực của thùng gạo và thùng ngô.

Áp dụng quy tắc tổng hợp lực, vai người gánh phải chịu một lực là:

F = Pngô + Pgạo = 200 + 300 = 500 N

Điểm đặt của vai là:

$\Leftrightarrow $ $\frac{d_{2}}{d_{1}} = \frac{3}{2}$

Lại có: d1 + d2 = 1 (m)

Vậy vai người cần đặt cách bên quang gánh chứa thùng gạo d1 = 40 cm, chứa thùng ngô một khoảng: d2 = 60 cm

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021