Phát biểu định luật Húc.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK trang 74:

Phát biểu định luật Húc.

Bài làm:

Định luật Húc: Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.

Biểu thức: Fđh = k. (N).

Với k là hệ số đàn hồi hay độ cứng của lò xo (N/m).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021