Hãy xác định: a) Hợp lực tác dụng lên xe ca;

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 115 sgk vật lí 10

Một xe ca có khối lượng 1250 kg được dùng để kéo một xe móc có khối lượng 325 kg. Cả hai xe cùng chuyển động với gia tốc 2,15 m/s2. Bỏ qua chuyển động quay của các bánh xe. Hãy xác định:

a) Hợp lực tác dụng lên xe ca;

b) Hợp lực tác dụng lên xe móc.

Bài làm:

Chọn trục Ox nằm ngang, chiều dương là chiều chuyển động.

a)

Do xe ca dùng đề kéo xe móc nên hợp lực tác dụng lên xe ca là:

Fhl = (mca + mmóc).ahệ = (1250 + 325).2,15 = 3386,25 N

b)

Do hai xe chuyển động với cùng gia tốc nên gia tốc của xe móc là: amóc = ahệ = 2,15 m/s2

Hợp lực tác dụng lên xe móc là: Fhl móc = mmóc.amóc = 325.2,15 = 698,75 N

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021