Viết phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đề

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 22 sgk vật lí 10

Viết phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều.

Bài làm:

Phương trình chuyển động: x = x0 + S = x0 + v0.t + .a.t2 (m).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021