Giải câu 4 Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 22 sgk vật lí 10

Viết công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều, chậm dần đều. Nói rõ dấu của các đại lượng tham gia công thức đó.

Bài làm:

Công thức tính vận tốc: v = v0 + a.t (m/s).

Chuyển động thẳng nhanh dần đều thì a.v > 0

Chuyển động thẳng chậm dần đều thì a.v < 0.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021