Một vật có khối lượng m = 20 g đặt ở mép một chiếc bàn quay. Hỏi phải quay bàn với tần số vòng lớn nhất là bao nhiêu để vật không bị văng ra khỏi bàn?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK trang 82:

Một vật có khối lượng m = 20 g đặt ở mép một chiếc bàn quay. Hỏi phải quay bàn với tần số vòng lớn nhất là bao nhiêu để vật không bị văng ra khỏi bàn? Cho biết mặt bàn hình tròn, bán kính 1m. Lực ma sát nghỉ cực đại bằng 0,08 N.

Bài làm:

Lực ma sát nghỉ tác dụng vào vật giữ cho vật đứng yên không bị văng ra khỏi bàn quay.
Để vật không bị văng ra khỏi bàn, ta có: Fmsn(max) = Fht = = mω2r = 0,08 (N).

$\omega = \sqrt{\frac{F_{msn max}}{m.r}} = \sqrt{\frac{0,08}{20.10^{-3}.1}} = 2$ (rad/s).

Vậy số vòng mà bàn quay lớn nhất là: nmax = (vòng/s).

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021