Giải câu 4 bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt sgk vật lí 10 trang 159

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 159 - sgk vật lí 159

Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng gì?

Bài làm:

Trong hệ tọa độ (p,V) đường đẳng nhiệt là đường hypebol.

Giải bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt - sgk vật lí 10 trang 156

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021