Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều?

  • 1 Đánh giá

Câu 11: Trang 22 SGK - vật lí 10

Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều?

A.

B. v2 + v02 = 2.a.S

C.

D. v2 – v02 = 2.a.S

Bài làm:

Chọn đáp án D.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021