Giải câu 5 bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn sgk vật lí 10 trang 192

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 192 - sgk vật lí 10

Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của thanh rắn tỉ lệ thuận với đại lượng nào dưới đây?

A. Tiết diện ngang của thanh.

B. Ứng suất tác dụng vào thanh.

C. Độ dài ban đầu của thanh.

D. Cả ứng suất và độ dài ban đầu của thanh.

Bài làm:

Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của vật rắn ( hình trụ đồng chất ) tỉ lệ thuận với ứng suất tác dụng vào vật đó.

ɛ == ασ

Chọn B.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021