Giải câu 5 bài 39: Độ ẩm của không khí sgk vật lí 10 trang 214

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 214 - sgk vật lí 10

Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây là không đúng?

A. Khi làm nóng không khí, lượng hơi nước trong không khí tăng và không khí có độ ẩm cực đại.

B. Khi làm lạnh không khí đến một nhiệt độ nào đó, hơi nước trong không khí trở nên bão hòa và không khí có độ ẩm cực đại.

C. Độ ẩm cực đại là độ ẩm của không khí bão hòa hơi nước.

D. Độ ẩm cực đại có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tính theo đơn vị g/m3.

Bài làm:

Chọn A.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021