Động năng của một vật nặng tăng khi

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 136 sgk vật lí 10

Động năng của một vật nặng tăng khi

A. Gia tốc của vật a > 0.

B. Vận tốc của vật v > 0.

C. Các lực tác dụng lên vật sinh công dương.

D. Gia tốc của vật tăng.

Chọn đáp án đúng.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021