So sánh động lượng của chúng

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 127 sgk vật lí 10

Xe A có khối lượng 1000 kg và có vận tốc 60 km/h; xe B có khối lượng 2000 kg và có vận tốc 30 km/h. So sánh động lượng của chúng.

Bài làm:

Động lượng của mỗi xe là:

kg.km/h

kg.km/h

Vậy hai xe có cùng động lượng

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021