Giải bài 31 vật lí 10: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

  • 1 Đánh giá

Chúng ta xác định mối liên hệ giữa 3 thông số trạng thái: áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối thông qua phương trình nào? Để trả lời câu hỏi này, KhoaHoc xin chia sẻ "bài 31: phương trình trạng thái của khí lí tưởng" thuộc chương trình SGK Vật lí lớp 10. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học tập tốt hơn.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I) Khí lí tưởng và khí thực:

  • Khí thực là chất khí tồn tại trong thực tế như (oxi, nitơ, cacbonic,....)
  • Khí lí tưởng là tuân theo đúng các định luật về chất khí đã học.

II) Phương trình trạng thái của khí lí tưởng:

= hằng số ⇒ $\frac{p_{1}V_{1}}{T_{1}}$ = $\frac{p_{2}V_{2}}{T_{2}}$

III) Quá trình đẳng áp:

  • Quá trình đẳng áp là quá trình biến đổi trang thái khi áp suất không đổi
  • Mối liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp:

= $\frac{V_{2}}{T_{2}}$ ⇒ $\frac{V}{T}$ = hằng số.

  • Đường đẳng áp là đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ khi áp suất không đổi.

Giải bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng - sgk vật lí 10 trang 163

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 165 - sgk vật lí 10

Khí lí tưởng là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 165 - sgk vật lí 10

Lập phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 165 - sgk vật lí 10

Viết hệ thức của sự nở đẳng áp của chất khí.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 165 - sgk vật lí 10

Hãy ghép các quá trình ghi bên trái với các phương trình tương ứng ghi bên phải.

1. Quá trình đẳng nhiệt a)=$\frac{p_{2}}{T_{2}}$

2. Quá trình đẳng tích b)=$\frac{V_{2}}{T_{2}}$

3. Quá trình đẳng áp c)=$p_{2}V_{2}$

4. Quá trình bất kì d)=$\frac{p_{2}V_{2}}{T_{2}}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 166 - sgk vật lí 10

Trong hệ tọa độ (V,T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng áp?

A. Đường thẳng song song với trục hoành.

B. Đường thẳng song song với trục tung.

C. Đường hypebol.

D. Đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: trang 166 - sgk vật lí 10

Mối liên hệ giữa áp suất, thể tích, nhiệt độ của một lượng khí trong quá trình nào sau đây không được xác định bằng phương trình trạng thái của khí lí tưởng?

A. Nung nóng một lượng khí trong một bình đậy kin.

B. Nung nóng một lượng khí trong một bình đậy không kín.

C. Nung nóng một lượng khí trong một xilanh kín có pit-tông làm khí nóng lên, nở ra, đẩy pit-tông di chuyển.

D. Dùng tay bóp lõm quả bóng bàn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: trang 166 - sgk vật lí 10

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế được 40 cm3 khí hidro ở áp suất 750mmHg và nhiệt độ 270C. Tính thể tích của lượng khí trên ở điều kiện chuẩn ( áp suất 760mmHg và nhiệt độ 00C)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: trang 166 - sgk vật lí 10

Tính khối lượng riêng của không khí ở đỉnh núi Phăng-xi-păng cao 3140. Biết rằng mỗi khi lên cao thêm 10 thì áp suất khí quyển giảm 1mmHg và nhiệt độ trên đỉnh núi là 20C. Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn ( áp suất 760mmHg và nhiệt độ 00C) là 1,29 kg/m3.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 10 bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021