Giải câu 5 bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt sgk vật lí 10 trang 159

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 159 - sgk vật lí 10

Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí?

A. Thể tích.

B. Khối lượng.

C. Nhiệt độ tuyệt đối.

D. Áp suất.

Bài làm:

Khối lượng không phải là thông số trạng thái của một lượng khí.

Chọn B.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021