Một máy bay bay theo phương ngang ở cùng độ cao 10km với tốc độ 720km. Viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang)

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK vật lí 10 trang 88:

Một máy bay bay theo phương ngang ở cùng độ cao 10km với tốc độ 720km/h. Viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) bao nhiêu để thả quả bom rơi trúng mục tiêu? Lấy g = 10m/s2. Vẽ một cách gần đúng dạng quỹ đạo của quả bom.

Bài làm:

Quả bom được xem như ném ngang có vận tốc ban đầu là: v0 = 720 km/h = 200m/s

Đổi 10 km = 10000 m

Tầm bay xa của bom là:

L = xmax = v0.t = v0. = 200. $\sqrt{\frac{2.10000}{10}}$ $\approx 8944$ (m).

Phương trình quỹ đạo của vật ném ngang:

= $\frac{10}{2.200^{2}}.x^{2} = \frac{x^{2}}{8000}$

  • 78 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021