Tại sao gia tốc rơi tự do và trọng lượng của vật càng lên cao thì càng giảm

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 69 sgk vật lí 10

Tại sao gia tốc rơi tự do và trọng lượng của vật càng lên cao thì càng giảm.

Bài làm:

Gia tốc rơi tự do và trọng lực càng lên cao càng giảm vì gia tốc rơi tự do và trọng lực tỉ lệ với độ cao theo biểu thức sau:

.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021