Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + a.t thì

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 22 SGK - vật lí 10

Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + a.t thì

A. v luôn luôn dương.

B. a luôn luôn dương.

C. a luôn luôn cùng dấu với v.

D. a luôn luôn ngược dấu với v.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

  • 72 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021