Giải câu 3 bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng sgk vật lí 10 trang 173

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 173 - sgk vật lí 10

Nhiệt lượng là gì? Viết công thức tính nhiệt lượng vật thu và tỏa ra khi nhiệt độ của vật thay đổi. Nêu tên đơn vị của các đại lượng trong công thức.

Bài làm:

Nhiệt lượng là số đo độ biến thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt.

Công thức tính nhiệt lượng vật thu và tỏa ra khi nhiệt độ của vật thay đổi là:

Q =mc∆t

Trong đó: Q là nhiệt lương thu vào hay tỏa ra (J);

m là khối lượng (kg);

c là nhiệt dung riêng của chất (J/kg.K);

∆t là độ biến thiên nhiệt độ ( 0C hoặc K )

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021