Giải câu 2 bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng sgk vật lí 10 trang 202

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 202 - sgk vật lí 10

Trình bày thí nghiệm xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng theo phương pháp kéo vòng kim loại bứt ra khỏi bề mặt của chất lỏng đó.

Bài làm:

Kéo vòng nhôm bứt ra khỏi bề mặt của chất lỏng cần đo hệ số căng bề mặt. Dùng lực kết và thước kẹp đo:

+ Trọng lượng P của vòng nhôm; lực kéo F vừa đủ để bứt vòng khỏi mặt chất lỏng. Tính lực căng bề mặt : FC= F – P mà Fc = f1 + f2 (1)

f1 = σl1 = σπd (2)

f2 = σl2 = σπD (3)

+ Đo đường kính vòng ngoài và vòng trong của vòng, rồi tính tổng chu vi :

L = π( D+ d ) (4) (D và d là đường kính vòng ngoài và vòng trong).

Từ (1) (2) (3) (4). Giá trị hệ số căng bề mặt của chất lỏng được tính :

σ=

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021