Giải câu 4 trang 37, 38 sgk: Chọn câu khẳng định đúng.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK trang 37, 38:

Chọn câu khẳng định đúng.

Đứng ở Trái Đất, ta sẽ thấy

A. Mặt Trời đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trời. Mặt trăng quay quanh Trái Đất.

B. Mặt Trời và Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

C. Mặt Trời đứng yên, Trái Đất và Mặt Trăng quay quanh Mặt Trời.

D. Trái Đất đứng yên, Mặt Trời và Mặt Trăng quay quanh Trái

Bài làm:

Chọn đáp án D.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021