Tính động lượng của máy bay

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 127 sgk vật lí 10

Một máy bay có khối lượng 160 000 kg, bay với vận tốc 870 km/h. Tính động lượng của máy bay.

Bài làm:

Động lượng của máy bay là: kg.km/h

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021