Một ô tô có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt (coi là cung tròn) với tốc độ 36km/h.

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK vật lí 10 trang 82:

Một ô tô có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt (coi là cung tròn) với tốc độ 36km/h. Hỏi áp lực của ô tô vào mặt đường tại điểm cao nhất (hình 14.7) bằng bao nhiêu? Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50m. Lấy g = 10m/s2.

A. 11 760 N

B. 11 950 N

C. 14 400 N

D. 9 600 N.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Giải thích: Đổi 36 km/h = 10 m/s.

Các lực tác dụng lên vật được biểu diễn trên hình vẽ (lực hướng tâm là hợp lực của trọng lực và phản lực lên ô tô):

Giải câu 5 Bài 14: Lực hướng tâm

Áp dụng định luật II Newton, ta có:

Hay

Chọn trục Ox là trục hướng tâm, chiều dương hướng vào tâm quỹ đạo.

Chiếu lên phương hướng tâm: P – N = Fht =

N = P - $m.\frac{v^{2}}{r}$ = 1200.10 - $1200.\frac{10^{2}}{50}$ = 9 600 N.

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021