Nêu một ví dụ về tính tương đối của quỹ đạo chuyển động

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK trang 37:

Nêu một ví dụ về tính tương đối của quỹ đạo chuyển động.

Bài làm:

Ví dụ: trong chuyển động của cái van xe đạp

Đối với người bên đường: van xe đạp chuyển động theo quỹ đạo cong.

Đối với người đi xe sẽ thấy van xe chuyển động theo quỹ đạo tròn.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021