Thế nào là cân bằng bền, không bền, phiếm định?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 110 sgk vật lí 10

Thế nào là cân bằng bền, không bền, phiếm định?

Bài làm:

a) Cân bằng bền

Cân bằng bền của một vật là khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một chút thì trọng lực có xu hướng kéo vật trở về vị trí cân bằng cũ của nó.

b) Cân bằng không bền

Cân bằng không bền của một vật là khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một chút thì trọng lực có xu hướng kéo vật ra xa vị trí cân bằng cũ của nó.

c) Cân bằng phiếm định

Cân bằng phiếm định của một vật là khi kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một chút thì trọng lực có xu hướng giữ yên ở vị trí cân bằng mới của nó.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021