Nêu những đặc điểm của lực ma sát nghỉ.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: SGK trang 78:

Nêu những đặc điểm của lực ma sát nghỉ.

Bài làm:

Đặc điểm:

  • Nếu lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc, lực ma sát nghỉ có hướng ngược với lực tác dụng.
  • Lực ma sát nghỉ có độ lớn cực đại khi vật bắt đầu chuyển động.
  • Giá trị lớn nhất của lực ma sát nghỉ được tính bằng công thức: Fmax = F0. với là hệ số ma sát nghỉ; F0 là lực mà vật tác dụng lên mặt phẳng.
  • Khi vật trượt, lực ma sát trượt nhỏ hơn lực ma sát nghỉ cực đại.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021