Giải câu 4 bài 39: Độ ẩm của không khí sgk vật lí 10 trang 213

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 213 - sgk vật lí 10

Khi nói về độ ẩm tuyệt đối, câu nào dưới đây là đúng?

A. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ ẩm bằng khối lượng ( tính ra kilogam ) của hơi nước có trong 1m3 không khí.

B. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng ( tính ra gam ) của hơi nước có trong 1 cm3 không khí.

C. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng ( tính ra gam ) của hơi nước có trong 1 m3 không khí.

D. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng ( tính ra kilogam) của hơi nước có trong 1 cm3 không khí.

Bài làm:

Chọn C. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng ( tính ra gam ) của hơi nước có trong 1 m3 không khí.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021