Giải câu 4 bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí sgk vật lí 10 trang 154

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 154 - sgk vật lí 10

Định nghĩa khí lí tưởng.

Bài làm:

Khí lí tưởng là chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021