Giải câu 2 bài 36: Sự nở vì nhiệt của vật rắn sgk vật lí 10 trang 197

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 197 - sgk vật lí 10

Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của độ dài vật rắn.

Bài làm:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021