Ngẫu lực là gì? Nêu một vài ví dụ về ngẫu lực

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 118 sgk vật lí 10

Ngẫu lực là gì? Nêu một vài ví dụ về ngẫu lực.

Bài làm:

Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật.

Ví dụ:

Ngẫu lực xuất hiện khi:

  • Mở vòi nước
  • Văn vô-lăng của ô tô,...
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021