Giải bài 15 vật lí 10: Bài toán về chuyển động ném ngang

  • 1 Đánh giá

Nội dung bài bao gồm hai phần: phần lý thuyết và phần hướng dẫn giải bài tập SGK bài 15: bài toán về chuyển động ném ngang.

A. Lý thuyết

Xét một vật có khối lượng m, được ném theo phương ngang từ độ cao h so với mặt đất với vận tốc ban đầu là .

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, gốc O tại vị trí ban đầu của vật.

Mốc thời gian là thời điểm ném vật.

Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Bỏ qua sức cản không khí, vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

Phân tích chuyển động của vật theo phương Ox và Oy:

Theo phương Ox:

ax = 0

vx = v0 : Vật chuyển động đều theo phương ngang;

x = v0.t

Theo phương Oy:

ay = g

vy = g.t

Từ các phương trình trên, ta có phương trình chuyển động của vật là:

Vậy chuyển động của vật bị ném theo phương ngang khi bỏ qua lực cản không khí có quỹ đạo là một phần của parabol.

Thời gian chuyển động của vật là: .

Tầm ném xa: L = xmax = v0.t = v0..

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: SGK vật lí 10 trang 88:

Để khảo sát chuyển động ném ngang, ta chọn tọa độ đề - các như thế nào là thích hợp nhất? Nêu cách phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần theo hai trục của hệ tọa độ đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: SGK vật lí 10 trang 88:

Viết các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang và cho biết tính chất của mỗi chuyển động thành phần.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: SGK vật lí 10 trang 88:

Lập phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang, các công thức tính thời gian chuyển động thành phần.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: SGK vật lí 10 trang 88:

Bi A có khối lượng lớn gấp đôi bi B. cùng một lúc tại mái nhà, bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí

Hãy cho biết câu nào dưới đây là đúng?

A. A chạm đất trước

B. A chạm đất sau

C. Cả hai chạm đất cùng một lúc

D. Chưa đủ thông tin để trả lời.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: SGK vật lí 10 trang 88:

Một máy bay bay theo phương ngang ở cùng độ cao 10km với tốc độ 720km/h. Viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) bao nhiêu để thả quả bom rơi trúng mục tiêu? Lấy g = 10m/s2. Vẽ một cách gần đúng dạng quỹ đạo của quả bom.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: SGK vật lí 10 trang 88:

Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang) ? Lấy g = 10m/s2

Thời gian hòn bi rơi là:

A. 0,35s

B. 0,125s

C. 0,5s

D. 0,25s

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: SGK vật lí 10 trang 88:

Với số liệu bài 6, hỏi tốc độ của viên bi lúc rời khỏi bàn ?

A. 4,28 m/s;

B. 3 m/s;

C. 12 m/s;

D. 6 m/s;

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 10 bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang


  • 40 lượt xem
Chủ đề liên quan