Giải bài 30 vật lí 10: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác lơ

  • 1 Đánh giá

Áp suất và nhiệt độ tuyệt đối có mối liên hệ như thế nào khi thể tích không đổi. Tech12 sẽ cùng các bạn tìm hiểu " Bài 30: Quá trình đẳng tích.Định luật Sác - lơ" để tìm ra mối liên hệ đó. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và lời giải một cách chi tiết thì đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I) Quá trình đẳng tích:

  • Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi là quá trình đẳng tích.

II) Định luật Saclơ:

  • Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

= hằng số

III) Đường đẳng tích:

  • Đường đẳng tích là đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ khi thể tích không đổi gọi là đường đẳng tích.
  • Trong hệ tọa độ (p,T) đường đẳng tích là đường thẳng mà nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ.

Giải bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác - lơ - sgk vật lí lớp 10 trang 160

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 162- sgk vật lí 10

Thế nào là quá trình đẳng tích? Tìm một số ví dụ về quá trình này.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 162 - sgk vật lí 10

Viết hệ thức liên hệ giữa p và T trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 162 - sgk vật lí 10

Phát biểu định luật Sác-lơ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 162 - sgk vật lí 10

Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào không phù hợp với định luật Sác - lơ?

A. p T

B. p t

C. = hằng số

D. = $\frac{p_{2}}{T_{2}}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 162 - sgk vật lí 10

Trong hệ tọa độ (p,T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích?

A. Đường hypebol

B. Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ.

C. Đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.

D. Đường thẳng cắt trục p tại điểm p = po.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác-lơ?

A. p t

B. = $\frac{p_{3}}{T_{3}}$

C. = hằng số

D. = $\frac{T_{2}}{T_{1}}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: trang 162 - sgk vật lí 10

Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 30oC và áp suất 2 bar. ( 1 bar = 105 Pa).

Hỏi phải tăng nhiệt độ lên tới bao nhiêu độ để áp suất tăng gấp đôi?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: trang 162 - vật lí 10

Một chiếc lốp ôtô chứa không khí có áp suát 5 bar và nhiệt độ 25oC. Khi xe chạy nhanh lốp xe nóng lên làm cho nhiệt độ không khí trong lốp tăng lên tới 500C. Tính áp suất của không khí trong lốp xe lúc này.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 10 bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ


  • 28 lượt xem
Chủ đề liên quan