Giải câu 6 bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác- lơ Vật lí 10 trang 162

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác-lơ?

A. p t

B. = $\frac{p_{3}}{T_{3}}$

C. = hằng số

D. = $\frac{T_{2}}{T_{1}}$

Bài làm:

Chọn B vì trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021