Giải câu 8 bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn sgk vật lí 10 trang 192

  • 1 Đánh giá

Câu 8: trang 192 - sgk vật lí 10

Một thanh rắn đồng chất tiết diện đều có hệ số đàn hồi là 100 N/m, đầu trên gắn cố định và đầu dưới treo một vật nặng để thanh bị biến dạng đàn hồi. Biết gia tốc rơi tự do g = 10m/s2. Muốn thanh rắn dài thêm 1 cm, vật nặng phải có khối lượng là bao nhiêu?

Bài làm:

Tóm tắt:

k = 100N/m.

∆l = 1 cm = 0,01 m.

g = 10 m/s2

m = ? kg.

Cách giải:

Thanh dài thêm 1 cm do trọng lực của vật m tác dụng vào thanh, độ lớn của trọng lực đúng bằng độ lớn của lực đàn hồi xuất hiện khi thanh bị kéo dãn nên ta có:

P = Fdh g.m = k∆l m==$\frac{100.0,1}{10}$= 0,1 kg

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021