Giải câu 12 bài 38: Sự chuyển thể của các chất sgk vật lí 10 trang 210

  • 1 Đánh giá

Câu 12: trang 210 - sgk vật lí 10

Ở áp suất chuẩn ( 1 atm ) có thể đun nước nóng đến 1200C được không?

Bài làm:

Không thể vì áp suất chuẩn (1 atm), nước sôi ở 100oC và biến dần thành hơi nên nước không thể nóng đến nhiệt độ 1200C.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021