Khi lò xo bị nén lại một đoạn thì thế năng đàn hồi bằng bao nhiêu?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 141 sgk vật lí 10

Một vật khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lò xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn ( < 0) thì thế năng đàn hồi bằng bao nhiêu?

A.

B.

C.

D.

Bài làm:

Chọn đáp án A

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021