Khi nào động năng của vật a) Biến thiên?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 136 sgk vật lí 10

Khi nào động năng của vật

a) Biến thiên?

b) Tăng lên?

c) Giảm đi?

Bài làm:

a) Động năng của vật biến thiên khi lực tác dụng lên vật sinh công.

b) Động năng của vật tăng lên khi lực tác dụng lên vật sinh công dương.

c) Động năng của vật giảm đi khi lực tác dụng lên vật sinh công âm.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021