Giải câu 6 bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt sgk vật lí 10 trang 159

  • 1 Đánh giá

Câu 6: trang 159 - sgk vật lí 10

Trong các hệ thức sau đây hệ thức nào không phù hợp với định luật Bôi - lơ - Ma-ri-ốt?

A. p ~

B. V ~

C. V ~ p

D. p1V1 = p2V2

Bài làm:

Theo định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt thì áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

Chọn C.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021