Viết công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 34 SGK - vật lí 10

Viết công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều.

Bài làm:

Mối liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc: v = r ..

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021