Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng: a) trọng trường

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 141 sgk vật lí 10

Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng:

a) trọng trường

b) đàn hồi

Bài làm:

a) Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.

Ý nghĩa: Đặc trưng cho khả năng sinh công của trọng lực.

b) Thế năng đàn hồi là năng lượng của một vật khi chịu tác dụng của lực đàn hồi.

Ý nghĩa: đặc trưng cho khả năng sinh công của vật khi bị biến dạng đàn hồi

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021