Xác định trọng tâm của một bản phẳng mỏng, đồng chất, hình chữ nhật

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 106 SGK Vật lí 10

Hãy xác định trọng tâm của một bản phẳng mỏng, đồng chất, hình chữ nhật dài 12cm, rộng 6 cm, bị cắt mất một phần hình vuông có cạnh 3 cm ở một góc (Hình 19.7)

Câu 5: Xác định trọng tâm của một bản phẳng mỏng, đồng chất, hình chữ nhật

Bài làm:

Chia bản phẳng thành hai phần:

Câu 5: Xác định trọng tâm của một bản phẳng mỏng, đồng chất, hình chữ nhật

Một hình chữ nhật có chiều dài là 9 cm, chiều rộng là 6 cm.

Một hình vuông có cạnh là 3 cm

Do bản mỏng đồng chất, phẳng, nên trọng tâm của các phần chính là tâm đối xứng của hình đó và được biểu diễn trên hình vẽ.

Trọng tâm của bản phẳng ban đầu nằm trên đường thẳng nối hai trọng tâm của hai thành phần.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021